Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2012

nokurwa
Jak to jest, że ludzie, w których życiu chcemy coś znaczyć, przechodzą obok, wymykają się, odchodzą?
— Znalezione
nokurwa
Pamiętam każdą chwilę. A w każdej było coś wspaniałego. Nie potrafię wybrać żadnej z nich i powiedzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.
— Znalezione
nokurwa
Teoretycznie nie można być zazdrosnym o kogoś z kim się nie jest, no właśnie - teoretycznie.

— Znalezione
Reposted byjethraKaerrielkuchciareleasemeszwypotwoimniedotykaniuMsSuzannacookiemonsterxpOleksandra1995
nokurwa
Może nadszedł ten moment, aby usiąść na przeciwko siebie i przeprosić za wszystko?

— Znalezione
nokurwa
Zaufanie - wchodzi po schodach, zjeżdża windą.

— Znalezione
Reposted byiwowadallbest
nokurwa
Ona jest.. jest ładna i cwana, wykorzystuje każdego napotkanego Pana.
— Mesajah
nokurwa
Nigdy nie zapomnę dobrych wspomnień z udziałem osób z którymi już nie rozmawiam.
— Znalezione
nokurwa
Kiedy się zakocham to będzie na zawsze, albo nigdy się nie zakocham. W tym zwariowanym świece miłość kończy się, zanim się zacznie. Kiedy oddam moje serce, oddam je na zawsze...
— Znalezione
nokurwa
Czasami ludzie potrzebują drugiej szansy, ponieważ czas nie był gotowy na pierwszą.
— Znalezione
Reposted byiwowadallbest
nokurwa
Blizny przypominają nam o tym, że przeszłość naprawdę istniała.
— Znalezione
Reposted byMegWhite MegWhite
nokurwa
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
— Znalezione
Reposted byMegWhite MegWhite
nokurwa
Zanotuj: nigdy nie powinnam w siebie wątpić.
— Znalezione
nokurwa
Jeśli jest ciężko to znaczy, że idziesz w dobrą stronę.
— Znalezione
nokurwa
Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś nadal kochać nie przestałeś.
— GrubSon
nokurwa
Dopiero wspominając niektóre chwile, uświadamiam sobie, jak wiele mogłam powiedzieć, jak wiele mogłam zrobić.

— Znalezione
Reposted byYah Yah
nokurwa
Miłość idzie! Ratuj się kto może!

— Znalezione
nokurwa
Są takie dni, których po prostu nie wypada zapominać.
— Znalezione
Reposted byAnzay Anzay
nokurwa

Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś skoro zaczęła Cię ignorować.

— Znalezione
Reposted byxtimide xtimide
nokurwa
Nigdy nie dziel się szczęściem. Nie mów skąd je masz i co sprawiło, że się uśmiechasz. Ludzie, to jebani egoiści i będą chcieli Ci to odebrać, pamiętaj.

— Znalezione
nokurwa
Każdy z nas spieprzył kilka niezłych opcji.
— Znalezione
Reposted byYah Yah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl