Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2012

nokurwa
GŁOWA DO GÓRY, PÓKI ISTNIEJEMY!
nokurwa
0562 0c52
Pierdol to.
Nie bądź dziewczyną która potrzebuje mężczyzn.
Bądź dziewczyną której mężczyźni potrzebują.
nokurwa
Wypijmy za wszystkich ukochanych którzy zmienili się w łamaczy serc. Za wszystkie "kocham" które tak szybko straciły swoją magię. Za wszystkie łzy zatopione w kieliszkach i przepalone papierosami. Oraz za "żegnam" które niszczyły nie tylko nasze życie ale również doprowadzały do destrukcji serca..
— Znalezione
Reposted byannanancyxagnes1paolawickednancy

April 06 2012

nokurwa
5377 4a59
Dziś nie liczy się świat. Tańcz Kopciuszku. Tańcz.
Reposted byneverEever neverEever
nokurwa
5340 8321
Dziś nie ma go, nie ma, nas nie ma, nie ma nas, w nas nie ma nic.
nokurwa
5320 0409
Zabawne jak szybko Ci, którzy byli tak blisko stają się niemal obcy.
nokurwa
Serce krzyczy: WRÓĆ!
— Sylwia Grzeszczak
Reposted byAnzay Anzay
nokurwa
5221 8d70
Ale weź się kiedyś odezwij. Tak na chwilę.
nokurwa
5190 55f6
Czasami jest ciężko zostawić za sobą przeszłość tych ludzi - kiedyś najbliższych sercu.
nokurwa
5167 fd11
Trudno mówić o przyszłości, tuż za plecami mając przeszłość.
nokurwa
5139 d39f
Zjebało się, popatrz.
nokurwa
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na wzajemnej miłości. Osobę, przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.

Niestety ta walka o szczęście czasami jest walką przegraną, niestety.. ale nikt nigdy nie mówił, że w życiu będzie łatwo.
nokurwa
4943 c4f5
Bądź kimś, kto usiądzie obok i wysłucha mnie bez otwarcia ust. Bądź kimś, kto przytuli, gdy zobaczy chwiejącą się łzę na koniuszku mojej rzęsy. Bądź kimś, kto zawsze będzie po mojej stronie, chociażbym dokonywała najgorszych decyzji i robiła największe błędy świata.
nokurwa
4909 e582
Dlaczego wszystko zaczyna się pieprzyć, gdy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy szczęśliwi?
nokurwa
4880 1f68
Piję za Ciebie, za Twoją przyszłość, mogliśmy wszystko, szkoda, że nam nie wyszło.
nokurwa
4796 2680
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
nokurwa
Kogo to obchodzi, kiedy boli?
Reposted byvampiellejethrasalzseen
nokurwa
4622 8d1b
Uważaj komu opowiadasz o sobie, w końcu nie przed każdym chciałbyś stać nago.
Reposted bySenyiamorphinevampielle
nokurwa
4577 f390
Cisza to jedynie przystanek między krzykiem wspomnień, a nieśmiałym szeptem marzeń. Krótka chwila wytchnienia, gdy mówią do Ciebie własne myśli. Słyszysz?

Reposted byannanancywickednancy
nokurwa
Żeby zdobyć się na takie poświęcenie, na zniknięcie z życia drugiej osoby dla jej dobra, musisz ją kochać naprawdę.

— Znalezione
Reposted byi-love-you i-love-you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl